Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Rzezawa  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Rzezawa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Rzezawa.

Mapa Geoportal Rzezawa
Mapa z granicą gminy Rzezawa

Dane urzędu

Urząd Gminy RzezawaDługa 21Rzezawa, 32-765

Tel: 14 6484800 wewn. -

Fax: 14 6488550 wewn. -

Elektroniczna skrzynka podawcza: /659xu7usnj/skrytka

E-mail: gmina@rzezawa.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Rzezawa: 1201072

Witryna: www.rzezawa.pl

Władze lokalne: Wójt Mariusz Palejgmina@rzezawa.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Rzezawy

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Rzezawa to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Rzezawa na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Rzezawy, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Rzezawy, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Rzezawy

Gmina Rzezawa w liczbach

Powierzchnia gminy Rzezawa*

86 km2

1678 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Rzezawa*

11 430 mieszkańców

757 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Rzezawa*

132 mieszkańców na km2

606 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Rzezawa

Geoportal Rzezawa prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Rzezawa, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Rzezawa.

Dostęp do danych Geoportalu Rzezawa

Jak powstał Geoportal gminy Rzezawa?

Geoportal Rzezawa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Rzezawa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Rzezawa.

Geoportal Rzezawa umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Rzezawa oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Rzezawa, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Rzezawa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Rzezawa?

Informacje na Geoportalu Rzezawa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Rzezawa?

Korzyści z Geoportalu Rzezawa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Rzezawa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Rzezawa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Rzezawa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Rzezawie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Rzezawy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Rzezawa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Rzezawa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Rzezawa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Rzezawy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Rzezawy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Rzezawa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Rzezawa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Rzezawie.

  Geoportal gminy Rzezawa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Rzezawa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Rzezawie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Rzezawa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rzezawie.

  W Geoportalu Rzezawa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Rzezawa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Rzezawie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Rzezawa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Rzezawa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Rzezawa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Rzezawa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Rzezawa. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Rzezawa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Rzezawa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Rzezawa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Rzezawie. W Geoportalu gminy Rzezawa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rzezawie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzezawa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzezawa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Rzezawa.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Rzezawa, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Rzezawa. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Rzezawa.

 • Zabytki w gminie Rzezawa

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Rzezawa. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Rzezawa oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Rzezawa.

 • Informacje o wyborach w gminie Rzezawa

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Rzezawa. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Rzezawa i wiele istotnych informacji.

Geoportal Rzezawa dla mieszkańców

Geoportal Rzezawa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Rzezawa. Na mapie Rzezawy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Rzezawa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Rzezawa. Korzystając z map Geoportalu gminy Rzezawa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Rzezawa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Rzezawa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Rzezawa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

geomapa polski

Geomapa Polski - internetowa mapa terenu, działki, satelita

Przejdź do wpisu