Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Rzezawa  sprawdź informacje Na Mapie gminy Rzezawa

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Rzezawa.

Mapa Geoportal Rzezawa

Dane urzędu

Urząd Gminy Rzezawaul. Długa 21Rzezawa, 32-765

Tel: 14 6858600 wewn. 36

Fax: 14 685-86-00

E-mail: gmina@rzezawa.pl

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Numer TERYT gminy Rzezawa: 1201072

Witryna: www.rzezawa.pl

Władze lokalne: Wójt Mariusz Palejgmina@rzezawa.pl

Gmina Rzezawa w liczbach

Powierzchnia gminy Rzezawa*

86 km2

1678 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Rzezawa*

11 430 mieszkańców

757 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Rzezawa*

132 mieszkańców na km2

606 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Rzezawa

Geoportal Rzezawa prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Rzezawa

Jak powstał Geoportal gminy Rzezawa?

Geoportal Rzezawa powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Rzezawa, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Rzezawa umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Rzezawa

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Rzezawa?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Rzezawa;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Rzezawa;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Rzezawa;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Rzezawa;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Rzezawy.
Informacje na Geoportalu Rzezawa

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Rzezawa?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Rzezawa;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Rzezawa;
 • Rejestr MPZP Rzezawa;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Rzezawa;
 • Mapa Topograficzna gminy Rzezawa;
 • Mapa Solarna gminy Rzezawa;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Rzezawa;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Rzezawa

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Rzezawa?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Rzezawa.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Rzezawa łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Rzezawie. W zależności od wybranej kompozycji mapy Rzezawy zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Rzezawa, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Rzezawa oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Rzezawa. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Rzezawy możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Rzezawy. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Rzezawa. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Rzezawa.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Rzezawie.

  Geoportal gminy Rzezawa posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Rzezawa. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Rzezawie sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Rzezawa przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rzezawie.

  W Geoportalu Rzezawa przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Rzezawa. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Rzezawie. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Rzezawa zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Rzezawa, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Rzezawa oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Rzezawa.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Rzezawa. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Rzezawa są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Rzezawa podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Rzezawa.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Rzezawie. W Geoportalu gminy Rzezawa udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rzezawie wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzezawa.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Rzezawa. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Rzezawa dla mieszkańców

Geoportal Rzezawa jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Rzezawa. Na mapie Rzezawy sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Rzezawa mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Rzezawa. Korzystając z map Geoportalu gminy Rzezawa w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Rzezawa są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Rzezawa dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Rzezawa dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Odrzucono poprawki Senatu przywracające 500 m od wiatraków

Przejdź do wpisu