Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Rzezawa w liczbach

Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Rzezawa

Rzezawa, gmina w województwie małopolskim, powiat bocheński.

Powierzchnia gminy Rzezawa wynosi 86 km2, zajmuje 1678 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.

Gmina Rzezawa zamieszkuje 11 430 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 757 gmina w Polsce.

Gęstość zaludnienia w gminie Rzezawa wynosi 132, jest 606 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.

Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Rzezawa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Rzezawa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Rzezawa.

StatystykaWartość Pozycja w Rankingu Gmin
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Rzezawa: 861678
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Rzezawa: 0,49606
Lesistość w % w gminie Rzezawa: 25,91038
Ludność na 1 km2 w gminie Rzezawa: 132606
Liczba ludności ogółem w gminie Rzezawa: 11 430757
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Rzezawa: 7,2222
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Rzezawa: --
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Rzezawa: --
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Rzezawa: 8,87-
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Rzezawa: 83,5-
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Rzezawa: 781458
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Rzezawa: 3,41363
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w gminie Rzezawa: 81,9-
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Rzezawa: 8328
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Rzezawa: 151319
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Rzezawa: 891,7704
Przedszkola bez specjalnych w gminie Rzezawa: 8293
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Rzezawa: 293,41963
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Rzezawa: 93,2854
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Rzezawa: 4,5343
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Rzezawa: 2841274
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Rzezawa: 4 582-
Ceny mieszkań ogółem w gminie Rzezawa: 4 865-
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Rzezawa: 5 068-
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Rzezawa: 71,42128
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Rzezawa: 68,9555
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Rzezawa: 0,0944
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Rzezawa: 0,0942
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Rzezawa: 71,41829
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Rzezawa: 68,9309

Źródłem danych statystycznych dla gminy Rzezawa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Rzezawa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Rzezawa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.